Lidé se u nás učí nakupovat bez jednorázových obalů a více přemýšlí o své spotřebě

Ondřej Tesař

Sympatický, tělem a duchem mladý muž a hlavně jeden ze zakladatelů neziskovky Bez obalu, která se snaží snížit dopad našich každodenních nákupů na životní prostředí.

Jaký největší problém vidíš v české společnosti?

Možná vrozená opatrnost českého národa a pak dědictví komunistického režimu, kterého se úplně zbavíme až tak za dvě generace.

Co tě vedlo k založení neziskovky Bez obalu?

Chtěli jsme s kolegou Petrem Hanzelem v České republice otevřít téma, jak předcházet plýtvání s obalovým materiálem a vytváření zbytečného odpadu. Druhé související téma bylo návrat k tradičnímu způsobu nakupování, kdy si zákazník může kupovanou potravinu prohlédnout, přivonět k ní, ochutnat a koupit si ji přesně takové množství, o kterém ví, že ho spotřebuje.

Jak probíhá nákup ve vašem obchodě? V čem je unikátní?

Nic složitého. Nákup probíhá tak, že si přineseš svou nádobu, my ti ji odvážíme, naplníme vybranou surovinou, namarkujeme a ty zaplatíš. Výhoda je, že vynecháme jednorázový obal. Zároveň si můžeš produkt prohlédnout, přivonět k němu, případně ochutnat. Je to komplexní zážitek.

Čemu všemu se ještě věnuje neziskovka Bez obalu mimo provozování obchodu?

Informujeme o této problematice média, účastníme se tematických akcí, uspořádali jsme konferenci o Zero Waste.

Jaké pozitivní stopy podle tebe ve společnosti zanecháváte?

Lidé se u nás učí nakupovat bez jednorázových obalů a více přemýšlí o své spotřebě. Přispělo k tomu české vydání knihy Domácnost bez odpadu od Bey Johnson, k němuž jsme také svou měrou přispěli.

Uvědomují si Češi nutnost chránit životní prostředí? Jak jsme na tom v porovnání se západními zeměmi?

Uvědomují si ji, ale mnoho z nich je příliš pohodlných, než aby dělali víc než jen třídit odpad. Ale to je i naše práce, abychom jim jednak nakupování bez odpadu zjednodušili a zároveň ho dostatečně zpropagovali. Aby se stalo trendem, módou.

Jaká legislativní změna by nám nejvíce pomohla?

Zákon o odpadech zní jasně:

Hierarchie způsobů nakládání s odpady
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

bohužel dále rozvádí pouze body b až e, tomu, prvnímu, nejdůležitějšímu se nevěnuje vůbec. Takže pomohlo by se začít skutečně zabývat podporou nevytváření odpadu více než jeho dalším zpracováním. Stačí jen začít dodržovat stávající legislativu.

Co podle tebe přiměje lidi žít víc v souladu s životním prostředím?

Když jim dáme pozitivní vzory a zjednodušíme jim to. O to se snažíme.

Kdo nebo co ti dalo jiskru být aktivní?

Potkal jsem ve správnou dobu správné lidi.

Považuješ se za šíleného?

Ano.

Jaké je tvé životní motto?

Nevím. Asi nevyvyšovat se nad ostatní, nesoudit lidi. Každý má svůj příběh a já ho dost neznám.

Co tě v životě nejvíce baví?

Jíst, spát, běhat, být s rodinou. Chodit bos. Takové ty běžné věci.

A co ti dává energii?

Káva, čaje, čokoláda.

Jaké máš nejbližší cíle?

Otevřít druhý obchod s rozšířeným sortimentem a doufat, že se tam budou lidé cítit dobře.

Jak by ti s tím ostatní mohli pomoci?

Právě máme crowdfundingovou kampaň Žít bezobalu a jsou tam zajímavé odměny.

Nějaký vzkaz nakonec pro ostatní?

Mějte v sobě pokoru. Aspoň mě to dost pomáhá.